Image
Opće informacije

Županijski zavod za prostorno uređenje započeo je s radom od 01. siječnja 1997. godine kao upravno tijelo Županije na temelju starog Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 30/94).

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07) i Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 16/01, 2/03, 7/06 i 15/06) donijeta je Odluka o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 3/08), koju je donijela Županijska skupština Požeško-slavonske županije (Klasa:021-05/08-02/1, Urbroj:2177/1-05-05/2-08-16) na svojoj 12. sjednici održanoj 14. ožujka 2008. godine.

Županijska javna ustanova

Temeljem navedene Odluke Zavod je preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova.

Kao javna ustanova Zavod je započeo s radom od 01. travnja 2009. godine.

Image

Danom početka rada, Zavod je preuzeo službenike, poslove, uredsku i drugu opreme, te arhivu Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, upravnog tijela Požeško-slavonske županije, u dijelu u kojem su se obavljali poslovi prostornog uređenja, a koje poslove prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09), nastavljaju obavljati županijski Zavodi za prostorno uređenje.

U sudski registar javnih ustanova upisan je pod T t-09/3-2 od 19. veljače 2009. godine i T t-09/216-2 od 02. travnja 2009. godine.

Sukladno članku 29. stav.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07 i 38/09) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 2/10 – Pročišćeni tekst) Skupština Požeško-slavonske županije na svojoj 4. sjednici održanoj 09. ožujka 2010. godine donijela je Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br.3/10).

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br. 1/13), Skupština Požeško-slavonske županije na svojoj 5. sjednici održanoj 14. ožujka 2014. godine donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“, br.2/14).

Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Klasa:UP/I-350-02/17-07/12, Urbroj:531-05-17-2 od 22. svibnja 2017. godine, Zavodu za prostorno uređenje Požeško slavonske županije data je suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“, br. 136/159).

Pravni status: JAVNA USTANOVA

(Rješenje trgovačkog suda u Slavonskom Brodu RBU 0001 T t-09/3-2 od 19. veljače 2009. godine, RBU 0002 T t-09/216-2 od 02. travnja 2009. godine te rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu RBU 0003 Tt - 14/5848-2 od 22. prosinca 2014. godine)

Osnivač: Požeško-slavonska županija
Matični broj: 2493209
OIB Zavoda: 83287538636
Žiro račun (IBAN): HR 1925000091501152027
Sjedište Zavoda: Županijska 7, 34 000 Požega
Ravnatelj Zavoda: Mladenko Soldo, mag.ing.aedif.
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr
Web: www.zpu-psz.hr

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust