Image

Politika privatnosti

Politike privatnosti Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško‐slavonske županije
Vaša privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka su nam važni, zato postupamo u skladu sa
zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. U nastavku vas informiramo o tome u koje svrhe
prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja
prava.
Obradu osobnih podataka vodi:
Javna ustanova Zavoda za prostorno uređenje Požeško‐slavonske županije
Županijska 7, 34000 Požega
e‐mail: info@zpu‐psz.hr
Koje podatke o Vama posjedujemo?
Osobni podaci ili osobne informacije označavaju sve informacije o pojedincima prema kojima se
osoba može identificirati. Ovisno o situaciji, možemo prikupljati različite vrste osobnih podataka o
vama, uključujući:
• vaše opće identifikacijske podatke (ime i prezime, spol);
• vaše kontakt podatke (e‐mail);
• fotografiju ili video snimak vašeg sudjelovanja na našim radionicama;
• podatke o aktivnostima/interakcijama s nama, uključujući i potencijalne buduće interakcije;
• demografske i interesne podatke.
U koju svrhu koristimo vaše osobne podatke i zašto je to opravdano?
Vaše osobne podatke ćemo obrađivati ukoliko imamo odgovarajuću osnovu koju zakon u tu svrhu
predviđa i ukoliko:
• smo od vas zaprimili prethodnu suglasnost,
• obrada je nužna kako bi mogli ispuniti ugovorne obveze prema vama ili poduzimati predugovorne
korake na vaš zahtjev,
• obrada je nužna kako bi mogli djelovati u skladu s našim pravima ili zakonskim obvezama; ili
• obrada je nužna za postizanje našeg opravdanog interesa i ne utječe prekomjerno na vaše interese
ili osnovna prava i slobode. Molimo imajte u vidu da prilikom obrade podataka po gore navedenoj
osnovi uvijek nastojimo održati ravnotežu između našeg opravdanog razloga i zaštite vaših osobnih
podataka.
Vaše osobne podatke uvijek obrađujemo s utvrđenom svrhom i obrađujemo samo one osobne
podatke koji su relevantni za postizanje te svrhe.
Analiza posjećenosti web stranice
Koristimo Google Analytics kako bi pratili posjetitelje i generirali informacije o prometu na našoj web
stranici. Prilikom osnovnog prikupljanja informacija ne prikupljamo nikakve osobne podatke o vama.
Ukoliko nam date pristanak za demografsko i interesno praćenje, podaci koje Google ima o vama bit
će proslijeđeni nama unutar zbirnog izvještaja o našoj stranici.
Politike privatnosti od Googlea možete pročitati ovdje:
https://policies.google.com/privacy
Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica
Na nekim dijelovima naše web stranice postoji sadržaj koji smo putem kôda ugradili s drugih web
stranica. Pristup tom sadržaju odvija se na isti način kao da ste mu pristupili na web stranici gdje je
postavljen, te time možete preuzeti i kolačiće koje bi inače preuzeli posjetom te stranice.
Tipični ugrađeni sadržaj je sadržaj sa stranica koje dijele video, slike i sl. Te stranice mogu prikupljati
vašu IP adresu, informacije o pregledniku i operativnom sistemu, pohranjivati i preuzimati kolačiće na
vaš preglednik, ugraditi praćenja interakcije s ugrađenim sadržajem, uključujući i povezivanje
interakcija s vašim računom na tom servisu, ukoliko ste u tom trenutku prijavljeni.
Link na politike privatnosti servisa koji koristimo je u nastavku:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
YouTube:
https://www.youtube.com/intl/en‐GB/yt/about/policies/#community‐guidelines
Kolačići
Kolačići su nizovi informacija koje web stranice u trenutku posjeta ili prihvaćanja pohranjuju na
vašem pregledniku, te koje taj preglednik dostavlja web stranici prilikom slijedećeg posjeta.
Mi koristimo kolačiće kako bi pratili svoje posjetitelje, ali i servisi koji su ugrađeni u našu stranicu
također koriste kolačiće. Kako bi mogli koristiti te servise potrebno je omogućiti prihvaćanje
navedenih kolačića.
U svrhu analize posjećenosti web stranice koristimo Google Analytics.
S kim dijelimo vaše osobne podatke?
U našem poslovanju koristimo usluge drugih fizičkih i pravnih osoba (trećih strana) – izvršitelja
obrade. Razina dijeljenja vaših podataka sa svakim pojedinačno ovisi o konkretnoj svrsi obrade.
Svi naši izvršitelji obrade posjeduju iste ili više sigurnosne norme kao i mi. Tamo gdje je to bilo
potrebno te kako bi dodatno povećali razinu zaštite vaših osobnih podataka sa izvršiteljima obrade
potpisali smo Ugovor o povjerljivosti osobnih podataka.
Tijekom obavljanja naših aktivnosti, vašim osobnim podacima mogu pristupiti ili se mogu proslijediti
slijedećim kategorijama primatelja prema načelu samo oni koji to trebaju znati:
• naši zaposlenici
• naši ugovorni partneri
Gore navedene treće strane su ugovorno obvezne čuvati povjerljivost i sigurnost vaših osobnih
podataka, u skladu s važećim zakonom.
Vašim osobnim podacima se također može pristupiti ili ih se može proslijediti bilo kojem
nacionalnom i/ili međunarodnom regulatornom, izvršnom ili javnom tijelu ili sudu, gdje smo to dužni
učiniti prema zakonu ili propisu ili na njihov zahtjev.
Ukoliko bi se u bilo kojem trenutku stvorila potreba da vaši osobni podaci prenose na treće osobe iz
razloga za koji nije prikupljen na prvom mjestu, ili naknadno dobiven vaš pristanak, omogućit ćemo
vam da se izjasnite o svom izboru.
Kako štitimo vaše osobne podatke?
Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi pružili razinu sigurnosti i
povjerljivosti vaših osobnih podataka.
SSL certifikat vam jamči sigurnost naše stranice enkripcijom podataka, koji se prenose od vašeg
uređaja do našeg servera. Naši informatički sustavi i sustavi trećih strana su tehničkim i
organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i
od gubljenja ili brisanja. Naši zaposlenici su educirani za pravilno postupanje i čuvanje osobnih
podataka.
Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
Vaši osobni podaci koje imamo pohranjene u našim evidencijama pohranit će se na period od 5
godina nakon vaše posljednje interakcije s nama, ukoliko nije drugačije naznačeno.
Koja su vaša prava i kako ih možete izvršavati?
Osiguravamo vam sljedeća prava:
– Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
– Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
– Pravo na zaborav
– Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
– Pravo na prenosivost, tj. pravo na povrat osobnih podataka ili da ih proslijedimo osobi vašeg izbora,
u strukturiranom, strojno čitljivom obliku, bez prepreka s naše strane.
Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste
zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste
zakonski skrbnik.
Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, što ćemo mi provesti u
razumnom roku.
Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne
postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u
odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo vas
detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev za brisanjem.
Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Ako se obrada vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u
svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi
na vaše podatke. U slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji
nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane
naših pravnih zahtjeva, vaš prigovor neće biti uvažen.
Pravo na prenosivost
Imate pravo dobiti osobne podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s
naše strane.
Svoj zahtjev možete uputiti na e‐mail adresu:
info@zpu‐psz.hr
Kako ćete biti obaviješteni o izmjenama naših Politika privatnosti?
Bilo koje buduće izmjene u obradi vaših osobnih podataka priopćit će vam se unaprijed putem
zasebne obavijesti na ovoj web stranici.
Ukoliko imate daljnjih pitanja u vezi obrade vaših osobnih podataka, pozivamo vas da nas
kontaktirate:
Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško‐slavonske županije
Županijska 7, 34000 Požega
e‐mail: info@zpu‐psz.hr
s naznakom: N/r Službenika za zaštitu osobnih podataka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust