Image

Dokumenti

Financijski plan i izvješća

Financijski plan Zavoda za 2024.g. i projekcije plana 2025. i 2026.g.

Suglasnost Županice na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.g.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.g.

Suglasnost Županice na Financijski plan za 2024.g. i projekcije plana 2025. i 2026.g.

Financijski plan Zavoda za 2024.g. i projekcije plana 2025. i 2026.g.

 

 

Financijski plan Zavoda za 2023.g. i projekcije plana 2024. i 2025.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023.g.

Referentna stranica 12-2023

Bilješke uz izvještaje 01.01.-31.12.2023. ZZPU

Suglasnost Županice na II. IZD plana Zavoda za 2023.g.

II. IZD Financijskog plana Zavoda za 2023.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana od 01.01.2023. - 30. 06. 2023. g. Zavoda 

Financijsko izvješće 01.01.2023g. - 30.06.2023.g.

Suglasnost Županice na Financijski plan Zavoda za 2023.g. i projekcije plana 2024. i 2025.g.

Financijski plan Zavoda za 2023.g. i projekcije plana 2024. i 2025.g.

 

 

Financijski plan Zavoda za 2022.g. i projekcije plana 2023. i 2024.g.

Suglasnost Županice na II. IZD plana Zavoda za 2022.g.

II. Izmjene i dopune Financ. plana Zavoda za 2022.g.

I. Izmjene i dopune Financ. plana Zavoda za 2022.g.

Suglasnost Županice na Fin. plan za 2022.g. i proj. 2023. i 2024.g.

Financijski plan Zavoda za 2022. i projekcije 2023. i 2024.g.

 

Financijski plan Zavoda za 2021.g. i projekcije plana 2022. i 2023.g.

Suglasnost Županice na II. IZD Fin. plana za 2021.g.

II. IZD Financijskog plana Zavoda za 2021.g.

Suglasnost Županice na I. IZD Fin. plana za 2021.g.

I. IZD Financijskog plana Zavoda za 2021.g.

Suglasnost Župana na Financijski plan za 2021.g.

Financijski plan za 2021.g. i projekcije za 2022.g. i 2023.g.

 

Financijski plan Zavoda za 2020.g.

Suglasnost Župana na II. IZD Fin. plana za 2020.g.

II IZD Fin. plana 2020.g.

IZD Financijskog plana Zavoda za 2020.g.

Financijski plan Zavoda za 2020.g. i projekcije 2021.g i 2022.g.

 

Financijski plan Zavoda za 2019.g.

I IZD Financijskog plana Zavoda za 2019.g.

Financijski plan Zavoda za 2019.g. i projekcije za 2020.g. i 2021.g.

 

Financijski plan Zavoda za 2018.g.

Financijski plan Zavoda za 2018.g.

IZD Financijskog plana Zavoda za 2018.g.

 

Financijski plan Zavoda za 2017.g.

Financijski plan Zavoda za 2017.g.

IZD Financijskog plana Zavoda za 2017.g.

 

Izvještaji proračuna

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za prostorno uređenje za 2022.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za 2022.g.

Financijski izvještaj 01.01.2022 - 31.12.2022.g.

Odluka Županice - suglas. na Polugod. izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda 01.01.-30.06.2022.g.

Polugodišnji izvještaj Zavoda 01.01.-30.06.2022.g.

Izvještaj proračuna 01.01.-31.12.2021.g. ZZPU

Izvještaj proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2021.g. ZZPU

Bilješke uz izvještaje 01.01.-30.06.2021.g. ZZPU

Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2020.g

Bilješke uz izvještaje 01.01.-31.12.2020.g. ZZPU

Financijski izvještaji 01.01.-30.09.2020.g

Financijski izvještaji 01.01.-30.06.2020.g

Izvještaj 01.01.-31.03.2020.g. ZZPU

Bilješke uz Financ. izvještaje 01.01.-31.12.2019.g. 

Financijski izvještaj 2019.g. ZZPU PSŽ

Izvještaj 01.01.-30.06.2019.g. ZZPU

Izvještaji proračuna za 01.01.-30.09.2018.g. ZPU

Izvještaji proračuna za 01.01.-30.06.2018.g. ZPU

Izvještaji proračuna za 2017.g. ZPU

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2017.g. ZPU

Izvještaji proračuna za 2016.g. ZPU

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2016.g. ZPU

Bilješke uz Financijske izvještaje za 2018.g. ZPU

Izvještaj proračuna za 2018.g. Zavoda PSZ

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust