OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

 

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te Zaključka gradonačelnice Grada Pakraca, Klasa:350-01/19-01/8, Ur.broj: 2162-06/01-21-16, od 22. veljače 2021. godine, Jedinstveni Upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Pakrac, objavljuje

                                                                       OBAVIJEST

                                     O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA 

                                       PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

 

 

1.  Gradonačelnica Grada Pakraca Zaključkom, Klasa:350-01/19-01/8, Ur.broj: 2162- 06/01-21-17, od 22.veljača 2021.godine, utvrdila je Prijedlog lzmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca (u nastavku: Prijedlog lzmjena i dopuna Plana).

Objavljuje se javna rasprava o utvrđenom Prijedlogu lzmjena i dopuna Plana koja se sastoji od javnog uvida i javnog izlaganja.

2.    Ova obavijest objavit će se u dnevnom tisku ("Glas Slavonije"), mrežnm stranicama Ministarstva prostornog uređenja,graditeljstva i državne imovine te na mrežnim stranicama Grada Pakraca.

3.  Posebna obavijest o javnoj raspravi dostavlja se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjev za izradu Prijedloga lzmjena i dopuna Plana.

4.  Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog lzmjena i dopuna Plana započinje 04. ožujka 2021. godine i trajat ce zaključno s 19. ožujkom 2021. godine.

5.  Javni uvid u Prijedlog lzmjena i dopuna Plana, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se obaviti u vijećnici Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, svakim radnim danom od 8,00 - 15 sati.

6.  Javno izlaganje o Prijedlogu lzmjena i dopuna Plana, a radi stručnog obrazloženja izrađivača, organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti s odgovornim voditeljem izrađivača Prijedloga lzmjena i dopuna Plana, javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, a održat ce se dana

09.   ožujka 2021. godine, u gradskoj vijećnici u ,,Kompleksu Janković", Trg bana Josipa Jelačića 2, s početkom u 11 sati, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama, preporukama i nalozima nadležnih tijela. Ukoliko zbog pandemije dođe do promjene mjesta ili načina održavanja javnog izlaganja javnost će biti pravovremeno obaviještena na mrežnoj stranici Grada Pakraca.

7.  Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani:

-  imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana,

-  mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

-  mogu davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

-  mogu nositelju izrade uputiti pisane prijedloge i primjedbe, dostavom istih u pisanom obliku (osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela) iii putem pošte preporučeno na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac najkasnije do

19. ožujka 2021. godine.

Pisani prijedlozi i primjedbe, koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani , potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir pri pripremi lzvješća o javnoj raspravi.

8.   Javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima, koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu Prijedloga lzmjena i dopuna Plana dostaviti će se posebna pisana

obavijest o javnoj raspravi, a ista mogu dostaviti svoja mišljenja najkasnije do 19. ožujka 2021. godine u protivnom smatrat će se da isti nemaju primjedbi.

9.  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Pakraca,Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, na broj telefona:034/313 191ili putem Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Image

Pretraga članaka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust