Prostorni planovi nove generacije

Prostorni planovi nove generacije

 

Od 1. siječnja ove godine na snagu je stupio Pravilnik o prostornim planovima (Narodnenovine, br. 152/23) te je nastupilo novo razdoblje za prostorno planiranje u RepubliciHrvatskoj u kojem će se izrađivati prostorni planovi nove generacije tzv „ePlanovi“.Tako se postupak za sve prostorne planove za koje se odluka o izradi ili odluka o izmjenii dopuni donosi nakon spomenutog 1. siječnja 2024. godine započinju, izrađuju i prate uelektroničkom sustavu „ePlanovi“, a jedinice lokalne samouprave, kao nositelji izradeprostornih planova za svoja područja, dužni su se registrirati u navedenom sustavusa svojim ulogama te u istom sustavu voditi postupke.Napominjemo da je za sve sudionike u postupku donošenja i izrade prostornih planova,kao i njihovih izmjena i dopuna te transformacije postojećih, organiziran niz besplatnihISPU edukacija za modul „ePlanovi“ na kojem je poželjno da sudjeluju i predstavnicinositelja izrade koji se registriraju za vođenje i rad u sustavu e-planovi (odgovorna osoba,referent i djelatnik pisarnice).Također Ministarstvo je objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izraduprostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, uokviru ulaganja C2.3.R3-I7 Unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva idržavne imovine kroz digitalizaciju. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizmaza oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.Projektni prijedlog za prostorni plan užeg područja nije moguće podnijeti ukoliko nijepodnesen projektni prijedlog za prostorni plan šireg područja iste razine.Unošenje projektnih prijedloga putem sustava NPOO fondovieu omogućeno je od 15.siječnja 2024. godine, a podnošenje projektnih prijedloga u sustavu NPOO fondovieu od01. veljače 2024. godine. Poziv se zatvara 30. lipnja 2024. godine u 16:00 sati iliiscrpljenjem financijske alokacije Poziva, ovisno što nastupi ranije.Pri ovom procesu pretvorbe Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonskežupanije stoji vam na raspolaganju za pojašnjenje i pomoć u okviru svojih znanja,mogućnosti i ovlasti te nam se oko istih pitanja možete obratiti.

Image

Pretraga članaka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust