Edukacija 2018

Predstavnici Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije treću godinu za redom bili su na skupnoj edukaciji šest JU Zavoda sa područja Slavonije (Vukovarsko–srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Sisačko-moslavačka) na temu uporabe informatičkih alata koje koristimo u svakodnevnom

URBANA SANACIJA

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj organiziran je stručni skup pod nazivom
URBANA SANACIJA 26. rujna 2018. godine u Zagrebu Dvorana 1, Prisavlje 14, u prostorima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

JAVNA RASPRAVA

Temeljem clanka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine", br. 153/13 i 65/17), te Zakljucka gradonacelnika Grada Kutjeva Klasa: 350-01/15-01/05, Ur. broj: 2177/06-01-17-07, od 21. srpnja 2017. godine Jedinstveni Upravni odjel Grada Kutjeva, kao Nositelj izrade

JAVNA RASPRAVA

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj153/13) i članka 54. Statuta Grada Pleternice („Službeno glasilo“ Grada Pleternice br.: 4/09., 02/13., 08/13. i 07/14.), Gradonačelnica Grada Pleternice objavljuje

OBILAZNICA GRADA PLETERNICE

Dana 18. siječnja 2017. godine održat će se prva sjednica Stalnog Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš obilaznice Grada Pleternice. Studiju je izradila firma Oikon d.oo. Institut za primijenjenu ekologiju Zagreb, a nositelj zahvata su Hrvatske ceste, Zagreb.

Image

Pretraga članaka

ZPU-PŠŽ

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

Newsletter!

sec trust

zpu psz

MB: 2493209
OIB: 83287538636
IBAN: HR1925000091501152027
Sjedište: Županijska 7
34 000 Požega
Telefon: +385 (0)34 290-222
Email: info@zpu-psz.hr

sec trust